Skład SU

Olga Bajer – przewodnicząca szkoły

Anastazja Chmielowska – zastępca przewodniczącej szkoły 
Olimpia Pietraszewska – II zastępca przewodniczącej szkoły
Anna Bojko skarbnik szkolny 
Wiktoria Biegacz – sekretarz szkolny