Kontakt

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego:

Pani Agnieszka Korczak

Pani Joanna Kupisz

Pani Ewa Chrobot