Dokumenty

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022

I. Cel nadrzędny

Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie młodzieży do aktywnej, twórczej pracy. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego zakłada stałą współpracę z Dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami, Radą Rodziców, a także uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego.

II. Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

– Wspieranie ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

– Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności w działaniach na rzecz szkoły.

– Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka.

– Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

– Dbałość o motywację i zaangażowanie uczniów w wolontariat.

III. Założenia na rok szkolny 2021/2022

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i norm społecznych.

– Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.

– Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska.

– Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym.

– Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.

– Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.

– Uwrażliwienie na potrzeby innych poprzez działalność uczniów i nauczycieli w ramach wolontariatu, a także poprzez realizację projektów i akcji organizacji humanitarnych i pozarządowych.

IV. Harmonogram działań

WRZESIEŃ:

 1. Przygotowanie listy kandydatów do Samorządu Uczniowskiego.
 2. Ustalenie komisji wyborczej.

 

PAŹDZIERNIK:

 1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
 2. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego.
 3. I zebranie Samorządu Uczniowskiego.
 4. Ogłoszenie konkursu na Najlepszą Klasę SP 2 w roku szkolnym 2021/2022 (zadania na każdy miesiąc).
 5. Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

LISTOPAD:

 1. Podsumowanie zadania konkursowego nr 1 i ogłoszenie zadania nr 2 (na listopad).
 2. Święto Niepodległości – wykonanie gazetki okolicznościowej.
 3. Światowy Dzień Życzliwości (22 listopada).
 4. Zbiórka darów na Kresy.
 5. Andrzejki klasowe (zamiast dyskoteki szkolnej).
 6. II zebranie Samorządu Uczniowskiego.
 7. Aktualizowanie gazetki Samorządu.

 

GRUDZIEŃ:

 1. Podsumowanie zadania konkursowego nr 2 i ogłoszenie zadania nr 3 (na grudzień).
 2. Mikołajki.
 3. Akcja PCK „Dzieci dzieciom”.
 4. Zorganizowanie akcji „Maraton Pisania Listów” (10 grudnia).
 5. Kiermasz Bożonarodzeniowy (8-9 grudnia lub 15-16 grudnia).
 6. III zebranie Samorządu Uczniowskiego.
 7. Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

 

STYCZEŃ:

 1. Podsumowanie zadania nr 3 i ogłoszenie zadania nr 4 (na styczeń).
 2. Kiermasz słodkości.
 3. Aktualizowanie gazetki Samorządu.

 

LUTY:

 1. Podsumowanie zadania nr 4 i ogłoszenie zadania nr 5 (na luty).
 2. Zorganizowanie Poczty Walentynkowej.
 3. IV zebranie Samorządu Uczniowskiego.
 4. Aktualizowanie gazetki Samorządu.

 

MARZEC:

 1. Podsumowanie zadania nr 5 i ogłoszenie zadania nr 6 (na marzec).
 2. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 3. Szkolny Dzień Kobiet.
 4. Pierwszy Dzień Wiosny na wesoło.
 5. V zebranie Samorządu Uczniowskiego.
 6. Aktualizowanie gazetki Samorządu.

 

KWIECIEŃ:

 1. Podsumowanie zadania nr 6 i ogłoszenie zadania nr 7 (na kwiecień).
 2. Prima Aprilis.
 3. Akcja „Żonkile”.
 4. Dzień Ciszy.
 5. VI zebranie Samorządu Uczniowskiego.
 6. Aktualizowanie gazetki Samorządu – Wielkanoc.

 

MAJ:

 1. Podsumowanie zadania nr 7 i ogłoszenie zadania nr 8 (na maj).
 2. Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji święta Konstytucji Trzeciego Maja.
 3. Dzień Ciszy.
 4. Kiermasz soku pomarańczowego.
 5. Aktualizowanie gazetki Samorządu.

 

CZERWIEC:

 1. Podsumowanie zadania nr 8 oraz ogłoszenie wyników konkursu na Najlepszą Klasę SP 2 w roku szkolnym 2021/2022.
 2. Najsympatyczniejsza uczennica, najsympatyczniejszy uczeń SP 2 – szkolny plebiscyt.
 3. VII zebranie Samorządu Uczniowskiego podsumowujące rok szkolny 2021/2022.

 

 V. Prace Samorządu w trakcie roku szkolnego.

– Współpraca z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.

Prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego.

Udział w akcjach charytatywnych, działalność wolontariatu.

Współudział w uroczystościach szkolnych i lokalnych.

VI. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego może być modyfikowany i zmieniany w trakcie roku szkolnego w zależności od bieżących potrzeb.