Dokumenty

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021

I. Cel nadrzędny

Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie młodzieży do aktywnej, twórczej pracy. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego zakłada stałą współpracę z Dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami, Radą Rodziców, a także uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego.

II. Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

– Wspieranie ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

– Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności w działaniach na rzecz szkoły.

– Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka.

– Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

– Dbałość o motywację i zaangażowanie uczniów w wolontariat.

III. Założenia na rok szkolny 2020/2021

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i norm społecznych.

– Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.

– Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska.

– Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym.

– Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.

– Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.

– Uwrażliwienie na potrzeby innych poprzez działalność uczniów i nauczycieli w ramach wolontariatu, a także poprzez realizację projektów i akcji organizacji humanitarnych i pozarządowych.

IV. Harmonogram działań

WRZESIEŃ:

 1. Przygotowanie listy kandydatów do Samorządu Uczniowskiego.
 2. Ustalenie komisji wyborczej.
 3. Savoir-vivre w szkole – początek całorocznej akcji.

PAŹDZIERNIK:

 1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
 2. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego.
 3. I zebranie Samorządu Uczniowskiego.
 4. Ogłoszenie konkursu na Najlepszą Klasę SP 2 w roku szkolnym 2020/2021 (zadania na każdy miesiąc).
 5. Zbiórka zniczy w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
 6. Savoir-vivre w szkole – realizacja działań.
 7. Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

LISTOPAD:

 1. Podsumowanie zadania konkursowego nr 1 i ogłoszenie zadania nr 2 (na listopad).
 2. Święto Niepodległości – wykonanie gazetki okolicznościowej.
 3. Światowy Dzień Życzliwości (21 listopada).
 4. Savoir-vivre w szkole – realizacja działań.
 5. II zebranie Samorządu Uczniowskiego.
 6. Aktualizowanie gazetki Samorządu.

GRUDZIEŃ:

 1. Podsumowanie zadania konkursowego nr 2 i ogłoszenie zadania nr 3 (na grudzień).
 2. Mikołajki.
 3. Akcja PCK „Dzieci dzieciom”.
 4. Przeprowadzenie akcji sprzedaży kartek świątecznych dla Stowarzyszenia „Sursum Corda”.
 5. Zorganizowanie akcji „Maraton Pisania Listów” (Amnesty International).
 6. Savoir-vivre w szkole – realizacja działań.
 7. III zebranie Samorządu Uczniowskiego.
 8. Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

STYCZEŃ:

 1. Podsumowanie zadania nr 3 i ogłoszenie zadania nr 4 (na styczeń).
 2. Savoir-vivre w szkole – realizacja działań.
 3. Aktualizowanie gazetki Samorządu.

LUTY:

 1. Podsumowanie zadania nr 4 i ogłoszenie zadania nr 5 (na luty).
 2. Zorganizowanie Poczty Walentynkowej.
 3. Karnawałowy kiermasz słodkości.
 4. Ogłoszenie zbiórki darów dla schroniska dla zwierząt.
 5. Savoir-vivre w szkole – realizacja działań.
 6. IV zebranie Samorządu Uczniowskiego.
 7. Aktualizowanie gazetki Samorządu.

MARZEC:

 1. Podsumowanie zadania nr 5 i ogłoszenie zadania nr 6 (na marzec).
 2. Szkolny Dzień Kobiet.
 3. Pierwszy Dzień Wiosny na wesoło.
 4. Savoir-vivre w szkole – realizacja działań.
 5. V zebranie Samorządu Uczniowskiego.
 6. Aktualizowanie gazetki Samorządu.

KWIECIEŃ:

 1. Podsumowanie zadania nr 6 i ogłoszenie zadania nr 7 (na kwiecień).
 2. VI zebranie Samorządu Uczniowskiego.
 3. Savoir-vivre w szkole – realizacja działań.
 4. Aktualizowanie gazetki Samorządu – Wielkanoc.

MAJ:

 1. Podsumowanie zadania nr 7 i ogłoszenie zadania nr 8 (na maj).
 2. Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji święta Konstytucji Trzeciego Maja.
 3. Bieg historyczny: „Znam moje miasto – Bolesławiec wczoraj i dziś”.
 4. Savoir-vivre w szkole – realizacja działań.
 5. VII zebranie Samorządu Uczniowskiego.
 6. Aktualizowanie gazetki Samorządu.

CZERWIEC:

 1. Podsumowanie zadania nr 8 oraz ogłoszenie wyników konkursu na Najlepszą Klasę SP 2 w roku szkolnym 2020/2021.
 2. Najsympatyczniejsza uczennica, najsympatyczniejszy uczeń SP 2 – wybory szkolne.
 3. Dzień Dziecka.
 4. Aktualizowanie gazetki Samorządu.
 5. VIII zebranie Samorządu Uczniowskiego podsumowujące rok szkolny 2020/2021.

 V. Prace Samorządu w trakcie roku szkolnego.

– Współpraca z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.

Prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego.

Udział w akcjach charytatywnych, działalność wolontariatu.

Współudział w uroczystościach szkolnych i lokalnych.

VI. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego może być modyfikowany i zmieniany w trakcie roku szkolnego w zależności od bieżących potrzeb.